Hvordan bruke kart og kompass

Trenger du en liten oppfriskning i hvordan du bruker kart og kompass? Her har du en rask innføring som forhåpentligvis gjør deg i stand til å lese kartet, ta ut kurs og navigere deg frem til målet.

Før du legger ut på tur, kan der være fornuftig å planlegge turen. Ta hensyn til din fysiske form, terrenget du skal gå i og ikke minst dine ferdigheter med kart og kompass.

Bli kjent med kartet.

Bli kjent med kartet

Husk at nord alltid er opp på kartet.

De aller fleste turkart har en tegnforklaring som viser hva farger, linjer og symboler betyr.

Kartforklaringer

Størrelsesforholdet mellom kartet og virkeligheten kalles målestokk. De fleste turkart har målestokk 1:50.000. Det betyr at 1 cm i kartet er lik 50.000 cm = 500 meter i virkeligheten. Som du ser, er det bare å ta bort de to siste nullene så finner du ut mange meter én cm på kartet er.

Målestokk-og-ekvidistanse

Kartterrenget:

Terrengformene framstilles ved hjelp av linjer som følger samme høydenivå i terrenget. Disse linjene kalles koter. Kotene er de brune linjene på kartet ovenfor. Jo tetter kotene ligger, jo brattere er terrenget.

Høydeavstanden mellom kotene kalles ekvidistanse. I turkart er ekvidistansen vanligvis 20 meter.

Kompasset:

De viktigste elementene på et kompass er følgende: Kompasshus, kompassplaten, nordpil, kompassnål og marsretningspil.

Kompass

  • Kompasshuset er festet til kompassplaten, har grademerking fra 0-360 og kan dreies.
  • I bunnen av kompasshuset er det en rød nordpil og linjer som er parallelle med nordpilen.
  • I det oljefylte kompasshuset ligger kompassnålen som svinger fritt rundt en sentral akse. Den røde enden peker mot den magnetiske nordpolen.
  • Kompassplaten har en marsjretningspil og forskjellige måleskalaer langs kantene.

Orientere kartet

Da har du lært litt om kartet og kompasset og vi skal nå se på hvordan du orienterer kartet.

Slik Orienteret man kartet

1. Hold kartet horisontalt foran deg.

Hensikten med å orientere kartet er å gjøre det lettere å sammenligne kart og terreng.

2.  Legg kompasset oppå kartet med marsjpilen pekende opp på kartet.

3. Hold kart og kompass slik mens du snur det hele rundt inntil kompassnålens nordretning (rød) peker samme vei som marsj-retningspilen, altså opp på kartet.

Nå kan du sammenligne kartet med terrenget du ser omkring deg.

Merk: Skal du orientere kartet uten kompass, er det viktig at du gjenkjenner minst to steder i terrenget både på kart og landskap. Drei kartet etter disse punktene.

Ta ut kurs

Ta ut kurs

1. Kartet trenger ikke være orientert når du tar ut kurs fra kartet.

Vi skal fra Bjertnessetra til Skrubbåsen  .

Legg kompasset på kartet med kanten av kompass-platen inntil både fra- punktet og til-punktet.

Marsjretningspilen må peke i den retningen vi vil gå.

2. Ikke bry deg om den magnetiske kompassnålen, men vri kompasshuset til nordpilen peker rett opp i kartet.

Nå kan du legge vekk kartet.

3. Hold kompasset horisontalt foran deg med marsjretningspilen fra deg.

Snu deg rundt til den magnetiske kompass-nålens nordende (rød) dekker nordpilen i bunnen av kompasshuset.

Marsjretningspilen peker nå mot målet.

Marsretning

God tur!

Del gjerne denne artikkelen.